Ako možete da zamislite, mi ćemo to napraviti za vas!

PRILAGOĐENE ZIDNE OBLOGE

DIZAJN, ODRŽAVANJE I IZRADA ZIDNIH OBLOGA PO ŽELJI OD GIPSA I/ILI SVILE I PAMUKA

Proizvodi Design Sistems-a omogućavaju stvaranje različitih vrsta zidova. Verna imitacija zidova od kamena kao i pamučna i svilena vlakna koja  mogu da se koristite za ekskluzivnije završne obrade, savršeno odgovaraju potrebama velikih objekata kao što su hoteli i komercijalna okruženja.  

ŠTAMPANI GIPS

Verna imitacija kamena na zidnim površinama.

SVILA I PAMUK

Zidni premaz od prirodne organske svile i pamuka u 100 različitih boja